Be Planet, de stad Kortrijk en Van Marcke geven financiële zuurstof

( Klik op de foto's voor een afbeelding in hoge resolutie )

  • Kortrijk-logo-quadri
  • Impression
Bij Van Marcke staat levenskwaliteit centraal

 

Be Planet, de stad Kortrijk en Van Marcke geven financiële zuurstof aan klimaatvriendelijke burgerinitiatieven in Kortrijk

De Belgische stichting Be Planet en de Stad Kortrijk lanceren een projectoproep naar geëngageerde Kortrijkse burgers en verenigingen die het brein zijn achter duurzame projecten die een positieve impact op het leefmilieu hebben. De jury evalueert de ingediende projecten volgens enkele selectiecriteria en kiest vervolgens projecten. De projecten krijgen van Be Planet en de Stad 500 tot 5.000 euro per project.

Kortrijk Klimaatstad

Kortrijk wil een echte Klimaatstad worden. Als centrumstad heeft Kortrijk een enorme impact op het milieu, maar kan het tegelijkertijd ook veel doen om de strijd aan te gaan tegen klimaatverandering. Het stadsbestuur probeert zelf het goede voorbeeld te geven, maar kan het niet alleen. Zo probeert ze ook zoveel mogelijk burgers te betrekken in het Klimaatbeleid, door hen te sensibiliseren en te activeren. Deze gezamenlijke projectoproep is alvast een voorbeeld.

Bert Herrewyn, schepen van Leefmilieu en Klimaat: “Het is de eerste samenwerking tussen een stichting, een lokale overheid en een bedrijf ten voordele van onze inwoners die de transitie naar een klimaatstad mee mogelijk maken.“

Met het bedrijfsleven wil Stad Kortrijk en Be Planet verder inzetten op een gezonde leefomgeving

Ook het bedrijfsleven kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van Kortrijk Klimaatstad. Het bedrijf Van Marcke is er van overtuigd dat je bij het investeren in dergelijke projecten ook een return kan verwachten. Daarom doen zij ook hun duit in de te verdelen pot die op dit moment op 25.000 euro staat. De samenwerking met bedrijven is een belangrijke pijler in de strategie van Be Planet.

Alexandra Sombsthay, voorzitster Be Planet : “Aan de ene kant steunt en begeleidt de stichting Be Planet lokale initiatieven van burgers, aan de andere kant richt Be Planet zich tot bedrijven die deze projecten willen steunen. Voor het project zowel als voor het bedrijf is het een « win-win » situatie : tegen een financiële steun, krijgt het bedrijf de mogelijkheid om in contact te komen met gedreven pioniers. De medewerkers van beide kanten kunnen nieuwe manieren aangaan om samen economische kwesties te bespreken, in een maatschappijgericht perspectief. Deze samenwerking levert toegevoegde waarde op voor het bedrijf. Naast de financiering kan het project aan zijn kant rekenen op de begeleiding van  Be Planet om ervoor te zorgen dat het initiatief op de lange termijn zal voortbestaan”.

Caroline Van Marcke, CEO Van Marcke: "Bij Van Marcke staat levenskwaliteit centraal. Niet enkel proberen we de levenskwaliteit van onze klanten te verhogen met onze producten en oplossingen, we beseffen maar al te goed dat dit niet ten koste van de levenskwaliteit van de volgende generaties mag gaan. Duurzaamheid vormt dan ook een essentieel onderdeel van onze visie op bedrijfsvoering. Daarbij zijn we er sterk van overtuigd dat dit een gedeeld engagement moet en kan zijn, waarbij bedrijven, overheden, burgers en diverse andere organisaties de handen in elkaar slaan om de transitie naar een duurzame samenleving te bespoedigen. Deze projectoproep is hier een mooi voorbeeld van en mag dan ook op onze volledige steun en enthousiasme rekenen!"

Cyril Dion, regisseur over positieve en concrete initiatieven

Cyril Dion juicht dit initiatief alleen maar toe. Hij is peter van Be Planet en regisseur van de Franse documentaire Demain die wereldwijd een succes is met niet minder dan 1,7 miljoen kijkers. De film toont oplossingen en brengt een optimistisch verhaal over wat de beste manier is om de ecologische, economische en sociale crisis op te lossen. In de film maken we kennis met pioniers die landbouw, energie, economie, democratie en opvoeding heruitvinden. Door deze positieve en concrete initiatieven samen te brengen, ontdekt men hoe de wereld van morgen er uit zou kunnen zien.

Cyril Dion: “Meer dan ooit is het essentieel om de pioniers, de nieuwe bedenkers van onze maatschappij te begeleiden, te ondersteunen en aan te moedigen. Het zijn deze pioniers die werken aan het herstel van de geleden schade op sociaal en ecologisch vlak en die alternatieve modellen uitvinden voor een duurzame toekomst en samenleving. Zij zijn het die de deur openzetten naar de economie, politiek en maatschappij van de 21ste eeuw. Meer dan ooit is het essentieel om barrières op te heffen zodat politici, ondernemers en burgers kunnen samenwerken. Dat is wat we hebben geprobeerd te laten zien in de film ‘Demain’. Dat is de taak van Be Planet.”

Projectoproep

Doelpubliek: Kortrijkse burgers en verenigingen

Profiel: initiatiefnemers van duurzame en concrete oplossingen voor een beter leefmilieu in Kortrijk

De oproep is gericht op vier thema’s:

  • Voeding zonder zure nasmaak
  • Meer groen in de kosmos
  • Van lineair naar circulair
  • Water, een kostbaar goed

De leden van de jury zijn:

  • Gerda Flo, programmaregisseur Klimaatstad Kortrijk
  • Sabin Denis, bestuurden Be Planet en co-CEO van The Shift
  • Jill Peeters, VTM weervrouw
  • Bernard Holvoet, zaakvoerder BeFre

Budget: 25 000 € te verdelen (500 € tot 5 000 € per project)

Kandidaten kunnen tot 5 mei 2017 hun dossier indienen. Op www.beplanet.be staat alle informatie betreffende de projectoproep. Eind juni worden de geselecteerde projecten bekend gemaakt. De ingediende projecten moeten aan een reeks criteria beantwoorden zoals de reële en positieve impact op het leefmilieu zonder de socio-economische aspecten uit het oog te verliezen. De gedetailleerde selectiecriteria staan eveneens in het persdossier vermeld.

Contact

Bert Herrewyn | Schepen van Klimaat en leefmilieu | 0496/25 81 54

Katrien Desrumaux | Partnership manager Be Planet | 0486/88 97 95

Liesbeth Vanderschaeve | Duurzaamheidscoördinator | 0498/90 93 31

Over Be Planet

Be Planet is een initiatief van drie overkoepelende natuur- en milieuorganisaties: Bond Beter Leefmilieu, BRAL en de Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW). Deze organisaties zijn al 40 jaar actief op vlak van leefmilieu.

Be Planet vormt een schakel tussen individuen en ondernemingen die zich willen inzetten voor een gezondere planeet en een beter leefmilieu enerzijds en de initiatiefnemers van milieuprojecten anderzijds. Be Planet gaat in België actief op zoek naar duurzame, innovatieve projecten en geven die de nodige financiële ondersteuning.

De organisatie werft fondsen bij overheden, ondernemers en bij de bevolking om burgers, verenigingen en collectieven de kans te geven hun idee of project te realiseren. De belangrijkste voorwaarde voor financiële steun is dat de projecten innovatief zijn en een positieve impact hebben op het milieu. Deze manier van fondsenwerving voor milieuprojecten is in België gloednieuw.

Contact

PR Manager

agnes.jpg

Agnès Pringiers

apringiers@vanmarcke.be

Tel: +32 56 23 77 31

GSM: +32 479 97 93 14

linkedinbtn.jpg