De toekomst kleurt multidisciplinair bij Van Marcke

( Klik op de foto's voor een afbeelding in hoge resolutie )

  • Zero 20 by MOAB - Excl verdeeld door_Excl distribue par Van Marcke - Mix & Match Creation
  • Wing by Falper -Excl verdeeld door_Excl distribue par Van Marcke - Durable Creation
  • Nest Protect - verdeeld door _ distribué par Van Marcke Techno Creation
  • Nest Learning Thermostat - verdeeld door _ distribué par Van Marcke - Techno Creation
  • M3 by MOAB - Excl verdeeld door_Excl distribue par Van Marcke- Mix & Match Creation
  • Handmade by Falper- Excl verdeeld door_Excl distribue par Van Marcke - Human Creation
  • Controstampo by Falper - Excl verdeeld door_Excl distribue par Van Marcke - Industrial Creation -4
  • Controstampo by Falper - Excl verdeeld door_Excl distribue par Van Marcke - Industrial Creation -3
Van Marcke vangt signalen op uit de hele wereld en vertaalt die in een aantal persoonlijke inzichten in de evolutie van het design.

De toekomst kleurt multidisciplinair bij Van Marcke

Het rapport gemaakt door het Economisch Wereldforum vestigde de aandacht op een aantal wereldwijde economische uitdagingen zoals onder meer de toenemende inkomensongelijkheid en de werkloosheid en op de gevolgen van de klimaatsverandering zoals de toenemende waterschaarste. Om de problemen op te lossen en de wereldwijde uitdagingen op het vlak van samenleving, milieu en economie aan te kunnen, zijn een multidisciplinaire aanpak en samenwerking nodig. Ontwerpers, universitairen, ingenieurs, wetenschappers zullen meer moeten samenwerken en met elkaar communiceren. De traditionele grenzen tussen verschillende disciplines moeten verlegd worden. Creativiteit en flexibiliteit zijn de sleutels om tot een oplossing te komen voor actuele problemen.

Emotie in design

Heel wat factoren spelen mee tijdens het ontwerpproces van een product: de productwijze, het op elkaar afstemmen van ontwerp en functie, de veiligheid, de economische leefbaarheid en de impact op het milieu. Een ontwerper moet met al deze aspecten rekening houden om een evenwicht te bereiken. Maar het ultieme doel van design is de gebruiker gelukkiger te maken. Hoe een product door de gebruiker ervaren wordt, is belangrijk. Emotie komt terug in design. We leven in een harde wereld en empathie is daarin een belangrijke waarde.

Evoluties in design

Van Marcke vangt signalen op uit de hele wereld en vertaalt die in een aantal persoonlijke inzichten in de evolutie van het design.

Als eerste Human Creation of de terugkeer naar de ambachtskunst, is niet meteen een nieuwe trend. Wat nieuw is vandaag zijn de jonge ontwerpers die deze technieken en de traditionele knowhow toepassen en bijzondere voorwerpen vervaardigen. Dit vanuit het verlangen hun knowhow en ambachtskunst te delen. De bewerking van materialen en de terugkeer naar materie worden steeds belangrijker. Het zijn materialen die een zekere poëzie oproepen. In de dagelijkse realiteit hebben we behoefte aan zingevende voorwerpen, aan objecten die emoties uitdragen. In deze tendens herkennen we de metamorfose van de materialen. Dankzij kennis, creativiteit en technieken wordt een voorwerp mooi en subliem.

Nature Creation of hoe de natuur het overneemt. De ontwerper levert niet noodzakelijk een afgewerkt product. Hij brengt verschillende parameters bij elkaar, werkt samen met de natuurwetten en laat vervolgens de natuur zijn gang gaan. Op die manier wordt elk object gedeeltelijk door toeval bepaald waardoor het altijd unieke objecten zijn. We willen immers geen seriewerk meer maar kiezen voor unieke, individuele voorwerpen.

Industrial Creation – Van Marcke stelt vast dat de industriële stijl zich verder doorzet. De brute en ruwe stijl krijgt vooral navolging in loftwoningen in de stad. De nauwe band tussen design en industrie bestaat al tientallen jaren. Door de crisis wordt hun samenwerking herzien en in vraag gesteld. Dit resulteert in een andere perceptie van het product. Het gebruik van bepaalde materialen zoals beton in de keuken of de tendens van het gebruik van brons, koper en goud in design, zijn een knipoog naar de grondstoffen die gebruikt worden in de primaire sector.

Mix & Match Creation – Het mixen van materialen is een ware sensatie voor ontwerpers. Ze experimenteren en maken uitzonderlijke combinaties. Het spelen met verschillende texturen geeft een andere dimensie aan het ontwerp. Zo combineren ze warme en koude, harde en zachte, natuurlijke en kunstmatige materialen. De aandacht ligt op de contrasterende materialen tegenover een doorgedreven vereenvoudigde vorm. De decoratie siert niet langer het object maar is het object zelf.

Durable Creation – Duurzaamheid is niet meer weg te denken bij de ontwikkeling van een product. Zonder aandacht voor duurzaamheid, recycleerbaarheid of hergebruik is er in de toekomst geen productontwikkeling mogelijk. Designers moeten ook verder kijken dan het product en de materialen zelf. Wat zijn de verwachtingen van de gebruiker? Welk impact zal mijn product op het milieu hebben? De hele levenscyclus van het product (cradle-to-cradle) wordt uitgebreid bestudeerd. Design neemt de beginselen van de natuur in zich op en integreert ze in het productieproces.

Techno Creation – Machines en robots dringen ons leven binnen en winnen aan belang in het productieproces. Voor de industriële revolutie maakte iedereen zijn eigen product. Vandaag zorgen de nieuwe 3D-printers en hulpmiddelen voor een grotere creativiteit en vrijheid.  Consumenten krijgen meer zeggenschap in het ontwerpproces en worden zelf voor een stuk ontwerper, decorateur en stilist. Alle objecten zullen onderling verbonden zijn waardoor we extra tijd krijgen die we creatief kunnen invullen. De technologie zal menselijker worden en robots zullen emoties kunnen aanvoelen. Design kan een bijdrage leveren om de technologie verder te humaniseren.

Share Creation is niet louter een modeverschijnsel. Alles wordt gedeeld. Ontwerp, productie, distributie, handel en consumptie van goederen en diensten worden door verschillende personen en organisaties gedeeld. Deze sharing economie zorgt voor een heel andere dynamiek en opent een universum aan nieuwe mogelijkheden. Het gemeenschappelijk uitgangspunt is dat de waarde van goederen kan stijgen als ze gedeeld worden. Dit economisch model wordt geactiveerd door een technologie die mensen, goederen en diensten op een efficiënte manier met elkaar verbindt.

Vernieuwing ontstaat door nieuwe ontmoetingen, nieuwe materialen en nieuwe processen. Het traditioneel silo-denken heeft plaats gemaakt voor een wereld waarin delen centraal staat. Transdisciplinaire reflectie wordt de toekomst van de economie.

Contact

PR Manager

agnes.jpg

Agnès Pringiers

apringiers@vanmarcke.be

Tel: +32 56 23 77 31

GSM: +32 479 97 93 14

linkedinbtn.jpg