Energiezuinig studentenhuis "het Spaans Kwartier"

( Klik op de foto's voor een afbeelding in hoge resolutie )

  • gebouw
  • Het Spaans Kwartier
  • Het Spaans Kwartier- module
  • stookplaats
  • Het Spaans Kwartier - stookkamer
  • mini city aquamicro aan plafond
  • aquamicro+energiemeter, bevestigd aan muur
Energiezuinig studentenhuis "het Spaans Kwartier" in Brugge in samenwerking met Van Marcke

Het Brugs stadsbestuur wil leegstand en verkrotting van grote en oudere gebouwen tegengaan. Enerzijds door nieuwe ideeën te ondersteunen die passen binnen de historische context van Brugge en anderzijds door lege gebouwen, zowel historische als leegstaande gebouwen, een nieuwe bestemming te geven.

Door de uitbreiding van het K.H.B.O. , Howest, enz. de laatste jaren is de toestroom van studenten naar Brugge enorm toegenomen. Hierdoor zijn vele nieuwe studenten op zoek naar een geschikt kot. In 2010 besloot Suzy Vanwynsberghe dan ook, samen met vastgoedkantoor Dewaele en mijnheer Christoph Minnebo van Charming House (Interieur & Bouwcoördinatie), om het oude Fortis-gebouw in het centrum van Brugge te renoveren tot moderne en ecologische studentenkamers. De werkwijze van Charming House is gefundeerd op dagelijkse opvolging en volledig uitgewerkte plannen in alle facetten van het proces (bouwaanvraag, uitvoering, technieken en interieur)."Dergelijke projecten kunnen pas slagen als je alle partijen bij elkaar kan krijgen en ook houden, en dit is een aandachtspunt dat je nooit uit het oog mag verliezen. Van Marcke aanbevelen is voor ons kiezen voor goede commerciële begeleiding, een goede technische ondersteuning en correcte nazorg, drie elementen die aanvullend werken op onze methodiek", aldus Christoph Minnebo.

In december 2011 startten de werken en na een intense samenwerking met aannemers, toeleveranciers en hun teams werd er op 8 maanden en 3 weken een volledig nieuw en veilig pand gebouwd. Het Spaans Kwartier heeft een historisch pand en een groot modern gebouw gecombineerd. In de beschermde woning zijn er 5 studentenkamers ondergebracht waarbij de oude bouwconstructie mooi geïntegreerd werd in de studentenkamers. De andere 37 kamers bevinden zich in het Fortis-gebouw.

Uniek aan het project is het ecologische aspect. Bij de verbouwing werden alle oude ramen vervangen door nieuwe dubbele beglazing. Iedere kamer werd ook voorzien van dubbele wanden met party-isolatie. Deze isolatie zorgt ervoor dat het energiepeil per kamer zeer laag ligt en het absorbeert eventueel storend lawaai.

Er werd eveneens gekozen voor zeer  energiezuinige en vernieuwende technieken.

In de stookplaats zijn er 3 condenserende gaswandketels van De Dietrich van elk 115 kw in cascadewerking voorzien. Er wordt gewerkt op een vertrektemperatuur van 55°C naar de radiatoren toe en voor de productie van sanitair warm water. In het plafond van iedere badkamer is er een ‘Alfa Laval’-module ingebouwd om ogenblikkelijk sanitair warm water te kunnen aanmaken. Iedere warmtewisselaar is 35 kw,  wat zorgt voor een zeer groot comfort aan warm water.

De transparantie in prijszetting en aanrekening qua energieverbruik was ook een prioriteit van de bouwheer. Er werd dan ook geïnvesteerd in een systeem dat het totaal energieverbruik per kamer opmeet en overzichtelijk registreert. Met andere woorden, iedere student is verantwoordelijk voor zijn eigen "ecologische voetafdruk".

Ondertussen is er een eerste academiejaar achter de rug, met een zeer bevredigend resultaat. De combinatie prijs/kwaliteit en een transparante energieafrekening zorgt ervoor dat het studentenhuis naar een hoger segment werd gebracht. Het studentenhuis 'het Spaans Kwartier" behaalde in maart 2013 de eerste prijs als meest "buurtvriendelijke" kot in Brugge.

 

Contact

PR Manager

agnes.jpg

Agnès Pringiers

apringiers@vanmarcke.be

Tel: +32 56 23 77 31

GSM: +32 479 97 93 14

linkedinbtn.jpg