HVAC 2012 : Verwarming van de toekomst

Verwarming van de toekomst

Verwarming van de toekomst

Vandaag zijn we te gast bij Easyfairs HVAC, waar u tal van nieuwe producten op het vlak van verwarming zal ontdekken.

Waarom?

In de eerste plaats worden we geconfronteerd met diverse Europese richtlijnen die energiebesparende maatregelen opleggen om de uitstoot van schadelijke stoffen en CO2 verder te reduceren. Daarnaast zijn er de bewezen reserves aan fossiele brandstoffen die ooit op zullen raken, maar vooral ook de stijgende energieprijzen. De consument wordt gevoelig aan de energieproblematiek omdat die een steeds groter deel van zijn budget opeist.

Concreet:

  • Op vraag van Europa moet België de uitstoot van CO2 tegen 2020 met 20% reduceren. Voor een sector als de bouw waar grote projecten soms 4 tot 5 jaar in beslag nemen, is 2020 overmorgen!
  • De nakende Ecodesign- en Ecolabelrichtlijnen zullen tegen 2015/2016 meer efficiënte systemen verplicht maken.
  • De eindconsument wil niet aan comfort inboeten, en terecht, maar hij wil zijn energiebudget wel onder controle houden. De laatste weken is de energieproblematiek dan ook constant in de media geweest met de problemen rond de kerncentrales en de stijgende olie- en aardgasprijzen.

Wat betekent dit voor een sector als de onze?

De technieken en toestellen zoals wij die vandaag kennen, gaan er onherroepelijk uit. Traditionele elektrische boilers, badverwarmers, wandketels… hun dagen zijn geteld. Vandaar dat u hier vandaag een waaier aan thermische zonnepanelen, warmtepompen, warmtepompboilers, hybride systemen, absorptiewarmtepompen, warmtekrachtkoppeling en dergelijke meer zult ontdekken. Vele van deze nieuwe oplossingen bestaan al en doen, weliswaar op kleine schaal, nu reeds hun intrede op de markt.

Dit zijn de technieken van morgen. Maar de vraag is welke echt zullen doorbreken en het voortouw zullen nemen? Iedereen is er bijvoorbeeld van overtuigd dat de warmtepomp de traditionele ketel zal vervangen. Maar is dat wel zo?

Wellicht evolueren we naar een mix van oplossingen. En zal de ideale oplossing voor iedereen een andere mix zijn. Misschien is het voor de ene een combinatie van een gaswandketel met een zonneboiler, terwijl het voor de andere een warmtepompboiler aangesloten op een ventilatiesysteem is...


En wat moeten we denken van collectieve systemen? Kunnen we nog steeds woning per woning van een individuele installatie voorzien? Is het niet efficiënter op grote schaal warmte te produceren en die dan te verdelen? Denk maar aan de individuele wandketel van 24 kW (voor comfort sanitair warm water) in elk appartement terwijl het vermogen voor cv slechts 5 of 6 kW bedraagt. Is het niet efficiënter om een collectief systeem te voorzien? En stel dat we bij dit collectieve systeem de restwarmte van een verbrandingsoven recupereren om er het gebouw of een woonwijk mee te verwarmen? Mogelijkheden die bij individuele installaties niet bestaan maar die op energetisch vlak wel één en ander kunnen bijbrengen.

Is daarmee alles opgelost? Totaal niet. Als sector staan wij voor enorme uitdagingen.

  • Eerst en vooral kosten al deze nieuwe oplossingen een pak meer dan de huidige traditionele systemen. De schaalvoordelen, verdere ontwikkelingen en bijkomende efficiëntie zullen de prijzen op termijn wel naar beneden halen. Maar vergis u niet: een warmtepomp aan dezelfde prijs als de huidige gaswandketel zal nooit haalbaar zijn. De eindconsument zal zich daar bewust van moeten worden. Het investeringsbudget zal sowieso moeten toenemen. Men zal op een andere manier moeten redeneren en rekenen. De Total Cost of Ownership waarmee men rekening houdt bij de investering, het verbruik en het onderhoud op de totale levensduur en de afbraak of recyclage van de installatie zullen in rekening gebracht moeten worden.

  • De interactie tussen de diverse spelers moet ook groeien. Van het eerste ontwerp, over de voorstudie, tot de eigenlijke realisatie zullen architect, studiebureau, installateur en bouwheer veel meer betrokken moeten zijn en meer in globale oplossingen moeten denken. Nu wordt de verwarming nog als een noodzakelijk kwaad beschouwd en komt de keuze of beslissing voor één of andere techniek pas heel laat in het bouwstadium.

In de toekomst zullen ontwerpers en bouwfirma’s mogelijk al van bij de start moeten meedenken hoe het project van verwarming en koeling voorzien moet worden. Waar kan men (rest)warmte recupereren? Een totaal andere denkwijze dringt zich op. Probleem daarbij is ook dat het wetgevende kader aangepast moet worden. Al te vaak eindigen bepaalde ideeën al bij de huidige reglementering die nieuwe oplossingen niet toelaat.
 

  • Daarbij aansluitend stelt zich de vraag of de overheid geen actievere rol kan spelen. Met de huidige wetgeving gaat men de nieuwbouwmarkt heel streng aanpakken, maar wat met het enorme park aan bestaande woningen? De komende Ecodesign- en Ecolabel-richtlijnen zullen de producten reglementeren maar wie zal de consumenten ertoe aanzetten te investeren in meer energiezuinige woningen en oplossingen? Hoe de steeds meer uit elkaar groeiende markten van nieuwbouw en renovatie opnieuw met elkaar verenigen? Hier missen we ergens een globaal energiebeleid.

  • Wellicht de grootste uitdaging zien we echter bij de installateurs. Zij zullen zich verplicht zien zich continu bij te scholen om al deze technieken de baas te kunnen. Bovendien zullen specialisatie en certificering voor hen meer en meer van belang worden. Zij zullen EN specialist inzake mazoutbranders moeten zijn EN elektrotechnicus EN frigorist EN EN... Ofwel dringt specialisatie zich op, ofwel moet er aan schaalvergroting gewerkt worden waarbij de diverse specialisaties onder één dak verdeeld worden over meerdere personen.

  • De uitdaging voor het onderwijs sluit daarbij aan. De sector kampt vandaag met een gebrek aan gespecialiseerde en gekwalificeerde techniekers. Het aantal studenten en zelfs het aantal opleidingen is ontoereikend. Installateur is nu al een knelpuntberoep. Bij gebrek aan leerlingen wordt het niveau van de opleiding zelfs naar beneden herzien, terwijl de technologie dermate evolueert dat hooggekwalificeerde specialisten nodig zullen zijn. En er zijn niet meteen signalen dat die situatie zal verbeteren.

U merkt het, er staat ons een reeks grote uitdagingen te wachten. Uitdagingen betekenen echter ook opportuniteiten. Als distributeur zijn we ervan overtuigd dat wij, samen met enkele andere sterke spelers binnen de sector, deze ommezwaai aankunnen en hem stap per stap mee zullen helpen bepalen.

De technologie en de producten zijn er al - of komen er zeker aan-, wij werken met vooraanstaande fabrikanten en door de wijzigende markt zijn we wel verplicht om over onze rol in de distributieketen na te denken. Wij werken aan de toekomst en grijpen deze kans met beide handen aan. Ik ben alvast optimistisch.

Alain Van Langeraert ing.
Category Manager HVAC
Procurement
Van Marcke NV

Agnès Pringiers
pers & public relations officer
Tel.: +32 (0)56 23 77 31
Fax: +32 (0)56 23 78 09
Gsm: +32 (0)479 97 93 14
apringiers@vanmarcke.be

Contact

PR Manager

agnes.jpg

Agnès Pringiers

apringiers@vanmarcke.be

Tel: +32 56 23 77 31

GSM: +32 479 97 93 14

linkedinbtn.jpg