UAU Wint Open Oproep

( Klik op de foto's voor een afbeelding in hoge resolutie )

 • Kortrijk-logo-quadri
 • OMGEVING logo algemeen
 • 18200_BL_Westelijk Campus scheme.ai
 • 18200_BL_007_Schemes_layer division_3
 • hergebruik-structurenzt©OMGEVING UAUcollectiv_
 • hergebruik-structuren©OMGEVING UAUcollectiv_
 • gebouwenpaspoortenzt©OMGEVING UAUcollectiv_
 • gebouwenpaspoorten©OMGEVING UAUcollectiv_
 • droombeeld-VanMarckeplein©OMGEVING UAUcollectiv
 • droombeeld-Urban-pergola©OMGEVING UAUcollectiv-
 • droombeeld-Pottelpark©OMGEVING UAUcollectiv
 • droombeeld-(Re)load(ing)Dock©OMGEVING UAUcollectiv-
 • casco-na-cleanup©OMGEVING UAUcollectiv
 • bouwstenen-publieke-ruimtezt©OMGEVING UAUcollectiv
 • bouwstenen-publieke-ruimte©OMGEVING UAUcollectiv
 • UAU collectiv logo_outline_ZWART
Van Marcke Kortrijk

VAN MARCKE BOUWT IN KORTRIJK DE STAD VAN DE TOEKOMST
MET EEN LINK NAAR HET VERLEDEN

Voor de herinvulling van de verlaten Van Marcke sites aan de Weggevoerdenlaan werd niet over één nacht ijs gegaan. Van Marcke bouwde een state of the art logistiek centrum aan de rand van Kortrijk (Aalbeke), maar laat zijn oude stek niet onbeheerd achter. Integendeel, het bedrijf heeft de handen in elkaar geslagen met Stad Kortrijk om samen vorm te geven aan een toekomstbestendig nieuw stadsdeel.    Er werd beroep gedaan op het Team Vlaams Bouwmeester om het meest geschikte architectenbureau te selecteren die de visie van Van Marcke en de stad Kortrijk kon neerzetten.  Het collectief UAU (Hasselt) en Omgeving (Antwerpen), kwamen als winnaars uit de bus.

Geen klassiek nieuwbouwproject

De 68 inzendingen bevatten knappe nieuwbouwstudies.  Ze voorzagen quasi allemaal in de totale afbraak van de bestaande site en op deze grondvesten zouden dan nieuwe appartementen, nieuwe woningen, nieuwe KMO’s-zones en nieuwe kantoren of scholen komen.

De jury heeft er – moedig en verrassend - voor gekozen niet het klassieke tabula rasa scenario te volgen maar wel om de inzending te belonen die de historische kracht van de bestaande site wist te behouden, te verbouwen, te hervormen en te herdenken in zijn functionele nood van vandaag én morgen.  De bestaande gebouwen, waarvan sommige met een indrukwekkende spantenbouw uit de tijd van De Coene, zullen herkenbaar blijven in het nieuwe masterplan.

Bij een klassieke ontwikkelingsbenadering wordt doorgaans op zeer korte termijn het kader vastgelegd waarbinnen engagementen en samenwerkingen worden aangegaan. Hierdoor zijn alle opportuniteiten snel ingevuld en kunnen deze gedurende het gehele traject nog moeilijk worden bijgestuurd in functie van maatschappelijke tendensen, noden en evoluties.

De eigendommen geraken immers op korte termijn ingevuld en versnipperd. Van Marcke, het stadsbestuur van Kortrijk en het ontwerpteam willen daarom de Van Marcke site anders aanpakken. Een strategische site als deze moet volgens het ontwerpteam mee evolueren met de maatschappelijke transitie en op een gepaste manier kunnen inspelen op nieuwe opportuniteiten, kansen en inzichten. Een maatschappelijke transitie is immers geen éénmalige aangelegenheid, maar een continu verbeterproces.

De unieke positie van (grotendeels?) één grondeigenaar biedt de mogelijkheid om het projectgebied als één geheel te (blijven) benaderen, weliswaar met veel stakeholders en gebruikers. Een coöperatie stuurt de ontwikkeling en is zowel een operationele stuurpost, een investeringsfonds als een managementgroep. Om deze incrementele transitie waar te maken, wordt een curator aangesteld die de eenheid en kwaliteit van de ontwikkeling bewaakt en stuurt.

Elk gebouw heeft zijn eigen identiteit van inplanting, oriëntatie, verschijningsvorm en structuur die toelaat een nieuwe functie te herbergen van tijdelijke of definitieve aard. Om dit proces in de tijd enigszins te stroomlijnen, krijgt elk gebouw een paspoort, zodat het mogelijk is vergelijkingen te maken en te kijken welke invulling het best past bij welk type van gebouw. Daarnaast geven de gebouwenpaspoorten aan welke elementen van een gebouw waardevol zijn en moeten bewaard blijven. Na een eerste clean-up van de site ontstaat een mooi, waardevol casco geheel dat meteen dienst kan doen voor tijdelijk gebruik zoals lasershooting, expositieruimte, showroom enz. of de basis vormt voor een definitief gebruik zoals wonen, KMO, school, markthal enz ...

Leven, leren, denken,  doen

Van Marcke staat voor duurzaamheid. Het voorstel van UAU/Omgeving was vernieuwend in zijn conservatieve reflex.  “Wij wensen in Kortrijk een statement te maken hoe wij morgen op een duurzame manier kunnen samen leven, samen leren, samen denken en samen doen”, stelt de CEO van Van Marcke, Caroline Van Marcke. “Met de herontwikkeling van deze site wensen we Kortrijk een symbool te geven dat Kortrijk op de kaart zet inzake duurzaamheid in een samenlevingsvorm van het volgende decennium, zodat Kortrijk ook voor de volgende generaties een aantrekkelijke stad blijft.”

Kortrijk 2025, de stad die we kunnen willen

De nieuwe invulling van de oude Van Marcke-site past de toekomstvisie Kortrijk 2025 toe in de realiteit. De ambities voor de stad werden de afgelopen jaren vormgegeven in een uitgebreid participatietraject waar een duizendtal inwoners, bedrijven en andere actoren aan deelnamen. Het masterplan dat opgemaakt wordt voor de site, zet die visie om naar de realiteit.

De toekomstvisie wordt zo al direct opgepikt door een bedrijf met een hart in en voor Kortrijk. “Dat is samen stad maken in de praktijk” zegt Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwingsprojecten in Kortrijk. “Dit is een van de belangrijkste stadsvernieuwingsprojecten voor de komende 10 jaar. We tekenen een nieuw stadsdeel uit van 16ha, meer dan dubbel zo groot als Kortrijk Weide, op 800 meter van het vernieuwde station. Dat dit tot stand komt in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester en Van Marcke, één van de vlaggenschepen van de Kortrijkse economie, garandeert dat dit een modelsite wordt waar gewoond, gewerkt en geleerd, kortom geleefd wordt.”

 

Meer info:

Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwingsprojecten, 0474 92 22 82

Liesbeth Terryn, ruimtelijk planner Stad Kortrijk, 056 27 84 53

Nele Van Den Rijsse, Van Marcke, 0478 51 72 61

Fien Batens, Omgeving, 03 448 22 72

Frederik Vaes, UAU collectiv, 011 80 09 40