Van Marcke gaat een echt engagement aan.

( Klik op de foto's voor een afbeelding in hoge resolutie )

 • Logo BeauVent (002)
 • dji_0018jpg_48629102392_o
 • Anderlecht zonneproject
Samen met zijn partner BeauVent
 1. Inleiding
   

Van Marcke kiest resoluut voor duurzaamheid in hun bedrijfsvoering en heeft daarom samen met zijn partner BeauVent op 2 vestigingen van Marcke zonneprojecten gerealiseerd. Met name op het EDC in Kortrijk (4017.6 kWp), een van de grootste dakopstellingen in Vlaanderen en op het dak van de showroom in Anderlecht (50.15 kWp).  
 

 1. Van Marcke – Van Marcke gaat een echt engagement aan 


De groep Van Marcke is al meer dan 20 jaar een voortrekker op het gebied van duurzaamheid voor al onze stakeholders: personeel, klanten, installateurs, leveranciers, scholen, studieburelen, …


De onderneming wil duurzame waarden creëren voor haar klanten en voor de

maatschappij. In al zijn activiteiten houdt Van Marcke rekening met de grenzen van de planeet. Duurzaamheid ligt ons dus heel nauw aan het hart.

 

Van Marcke is niet alleen inspirerend op het vlak van producten en diensten, maar ook op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). ‘We care for quality of life’ is een slogan die past bij de fundamentele visie. We kiezen bewust voor een duurzaam product en service leadership. Enerzijds door de verkoop van duurzame producten en diensten te promoten en onze kennis te delen via Van Marcke College. Anderzijds door ons eigen gebouwenpark zo duurzaam mogelijk te beheren. Bij de bouw of verbouwing van onze eigen gebouwen kiezen wij steeds voor de meest water- en energievriendelijke oplossing.

 

Ons volledig nieuwe Europese distributiecentrum EDC is daarvan een uitstekend voorbeeld. Het EDC is een huzarenstuk op het vlak van ecologische technieken. Het is een volledig CO2-neutraal en wateronafhankelijk gebouw. De logistieke diensten zorgen voor minder verpakkingsafval en een beperking van de vrachtwagenkilometers (minder CO2-uitstoot).
 

Verschillende technieken worden toegepast zoals:

 • Geothermische verwarming.
 • Eigen drinkwater: het regenwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkbaar water. De opslagcapaciteit is maar liefst 500.000 liter, goed voor 90 dagen functioneren zonder toevoer van water via het openbare net.
 • Zonneboilers: staan in voor de productie van sanitair warm water.

 

Met de bouw van zijn nieuwe distributiecentrum streeft Van Marcke naar een BREEAM-certificaat. Dit is een streng duurzaamheidslabel en ratingsysteem dat staat voor duurzaamheid in de ruimste zin van het woord, van een duurzaam gebouwconcept tot het gebruik van duurzame technieken en materialen, met aandacht voor alle stakeholders.


Met de 12.960 zonnepanelen op het dak voor de eigen energieproductie streven we een hoge standaard na met concrete acties. We gaan met andere woorden een echt engagement aan.

 

In 2019 benadrukt Van Marcke ook zijn ecologische aanpak en zijn engagement met het co-ambassadeurschap van de campagne ‘Sign for my Future’. Van Marcke wil als klimaatambassadeur een sterke boodschap uitsturen naar de politici zodat ook zij hun verantwoordelijkheid nemen en werk maken van een krachtig klimaatbeleid. De oplossingen zijn er en moeten haalbaar en betaalbaar gemaakt worden voor bedrijven en burgers.


“We moeten stoppen met de ‘yes-but’-mentaliteit en bewust kiezen voor de ‘why-not’-ingesteldheid! It’s time for action NOW!”

 

Bedrijven, politici en burgers moeten samen rendabel investeren in duurzame oplossingen en de problemen anders aanpakken. Samen hebben we een impact op de wereld, op onze planeet. Ze is ons enige thuis.
 

 1. BeauVent 


BeauVent – energiecooperatie:

 

BeauVent is een Vlaamse energiecooperatie, in 2000 opgericht, door 3 burgers die zelf groene stroom wilden produceren en daarvoor lokaal geld inzamelden voor de bouw van 2 windturbines (stroom voor +/- 1000 gezinnen).

 

Bijna 20 jaar later is BeauVent vanuit die basis heel sterk gegroeid. Bovenop de 2 windturbines hebben zich intussen talrijke zon-, wind- en warmtekrachtinstallaties en een warmtenet toegevoegd. BeauVent zal in 2020 meer dan 20.000 gezinnen van groene energie kunnen voorzien. Het aantal coöperanten is intussen tot bijna 5.000 aangedikt, goed voor voor meer 11 miljoen euro aan financiële middelen.

 

BeauVent - projecten:

 

BeauVent biedt overheden en bedrijven de mogelijkheid om op een snelle en slimme manier te investeren in hernieuwbare energie. We stellen in elk project onze uitgebreide ervaring, expertise en financiering ter beschikking.

 

Het Zonnepark op het EDC is hiervan een perfect voorbeeld: op minder dan 4 maanden tijd realiseerden we samen met Van Marcke een van de grootste zonneprojecten in Vlaanderen. Tegelijk werken we door aan zonne-installaties in Geraardsbergen, Dilsen-Stokkem (PV op water!), een warmtekrachtinstallatie op de site van Dupont in Brugge en 2 windturbines in Bornem. En bouwen we verder aan het warmtenet in Oostende.

 

Duurzame energie lokaal produceren en financieren levert veel voordelen op. Behalve de -algemeen bekende- ecologische aspecten spelen ook andere elementen een belangrijke rol. Dankzij hernieuwbare energie benutten we – voor het eerst in decennia- opnieuw onze lokale grondstoffen in plaats van die te importeren. We zorgen voor een gezondere lucht voor iedereen en stimuleren lokale tewerkstelling. Last but not least, en zeker nu zeer actueel, verminderen we onze afhankelijkheid van buitenlandse, instabiele regimes.

 

Voor en door burgers:

 

Via energiecooperaties kunnen bedrijven en overheden hun medewerkers en burgers de vruchten laten plukken van de groene projecten. Bij Van Marcke hebben de medewerkers – via BeauVent- de mogelijkheid gehad om tot 200.000 euro mee te participeren in het project. Zij hebben vanaf nu zicht op een jaarlijks dividend. BeauVent heeft tot op heden steeds een dividend van 6% uitgekeerd.

 

Conclusie:

 

Dankzij de samenwerking tussen vooruitstrevende bedrijven zoals Van Marcke en energiecoöperaties zoals BeauVent, is het mogelijk om snel en efficiënt innoverende, groene projecten in Vlaanderen te realiseren.

Samen kunnen burgers een substantiële bijdrage leveren aan -en de vruchten plukken van- de energietransitie naar een duurzamere wereld met een verminderde afhankelijkheid van het buitenland.

Samen schrijven we een positief verhaal vol duurzaam potentieel.

 

 

 1. Extapower 


Het Beernemse bedrijf Extra-Power profileert zich als bouwer van kwaliteitsvolle zonnepaneleninstallaties, die ook onderhoud, herstellingen en (tijdelijke) verhuizingen van de zonnepanelen voor zijn rekening neemt.

 

Extra-Power werkt uitsluitend voor grote bedrijven en kmo’s. Een aantal van hun klanten zijn Decathlon, BeauVent, Van Marcke, transportbedrijf Gilbert De Clercq en Warehouses De Pauw. “Wie met ons in zee gaat, kiest voor kwaliteit op de lange termijn. Wij houden bij de plaatsing met erg veel factoren rekening om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat stormweer de zonnepanelen niet kan losrukken”. 

 

Volgens Extra-Power is het voor bedrijven en kmo’s nog altijd heel interessant om te investeren in zonnepanelen. “De installatieprijs is historisch laag en men kan rekenen op tien jaar subsidiëring. Gemiddeld genomen is een installatie na 5 jaar terugverdiend, terwijl ze – indien met verstand van zaken gebouwd – 25 tot 30 jaar meegaat.”

 

Extra-Power dimensioneert zijn installaties zo veel mogelijk op het verbruik van het bedrijf in kwestie. Het bedrijf garandeert ook een permanente service na verkoop.

 

Extrapower is blij met het vertrouwen dat BeauVent en Van Marcke gesteld hebben met deze opdracht en is dan ook trots te kunnen melden dat dit project binnen de vooropgestelde termijn is gebouwd. Het project werd gebouwd binnen een termijn van 60 dagen.
 

 1. Technische uitleg installatie
   
 • Showroom Anderlecht
   

Op dit dak zijn 170 panelen Trina solar 295 Wp geplaatst, goed voor een totaal van 50,15 kWp of 47,6 MWh. 2 omvormers SMA 20.000TL zetten de stroom om. Opstart van het project is voorzien voor eind september 2019. Vanaf dan produceert deze installatie de hoeveelheid groene stroom die overeenkomt met het verbruik van 14 gezinnen. 70% van de stroom wordt ter plaatse verbruikt . De rest wordt op het openbare net geïnjecteerd.

 

 • Zonnepark EDC

  Op het EDC zijn 12960 panelen geplaatst, goed voor 4017,6 kWp of
  3.816.720 kWh groene stroom. Er zijn 12960 Longi solar 310 Wp panelen aangesloten op 29 ABB-omvormers met een vermogen van 100 of 50 kW.

40% van de stroom wordt ter plaatse gebruikt, de rest wordt op het openbare net geïnjecteerd. De bouw van dit project is eind juni gestart en gaat in dienst op op 13 september. Vanaf dan zal deze groene stroom produceren die overeenkomt met het verbruik van 1090 gezinnen.
 

          

 1. Veelgestelde vragen rond deze kapitaalsoproep en investeren in BeauVent


Vanaf wanneer kunnen we aandelen kopen?

De beide zonne-installaties zijn geplaatst in de zomer van 2019.  Hiervoor wordt een kapitaalsoproep gelanceerd op dinsdag 17 september 10u en dit loopt tot de oproep volstort is.

Hoeveel aandelen kunnen we kopen?

Met deze kapitaalsoproep willen we 200.000€ ophalen. Per inschrijver worden maximaal 4 aandelen van 250€ toegestaan, m.a.w. 1000€ per persoon.

Wie kan aandelen kopen van dit project?

Iedereen kan aandelen kopen van BeauVent, zowel bedrijven als particulieren. Voor de oproep voor het plaatsen van zonnepanelen op de gebouwen van Van Marcke krijgen de werknemers van Van Marcke echter voorrang.  Indien de kapitaalsoproep na 7 dagen nog niet volstort is, krijgt iedereen de kans om aandelen te kopen.

Hoe kan ik aandelen kopen?

Via de website van Beauvent kun je je online inschrijven. Je laat je gegevens na en geeft mee hoeveel aandelen je wenst te kopen. Je krijgt na het vervolledigen van de inschrijving een mail met een gestructureerde mededeling. Je kunt dan de betaling uitvoeren van het inschrijvingsbedrag met de ontvangen gestructureerde mededeling. Op deze manier kunnen wij de betaling linken aan de inschrijving. Je hebt de code “VANMARCKEPV” nodig om in te vullen bij de registratie om te kunnen genieten van de voorrangsperiode.

Wat houdt het kopen van aandelen van BeauVent eigenlijk in?

Een aandeel van BeauVent is steeds een risicobelegging. BeauVent kan desalniettemin mooie historische cijfers voorleggen. Sinds ons eerste project operationeel werd in 2005, werd elk jaar het maximum dividend van 6% uitgekeerd. Dit is evenwel geen garantie voor de toekomst.

Wat koop je met een aandeel van BeauVent?
De centen uit deze kapitaalsoproep worden gebruikt voor het realiseren van de zonne-installaties op de vermelde locaties. De aangekochte aandelen zijn echter niet alleen gekoppeld aan deze zonnepanelen. Een aandeel van BeauVent vertegenwoordigt immers een stuk van de totale activa van de coöperatie en is niet verbonden aan één enkel project. Aandeelhouders zijn mede-eigenaars van alle installaties van BeauVent. Dit heeft als voordeel dat er ruimere risicospreiding is.

Wanneer kan ik aandelen kopen?

Als er geen kapitaalsoproep lopende is, kun je geen aandelen kopen. Je kunt je wel registeren als je op de hoogte wil gehouden worden van nieuwe oproepen. Bij kapitaalsoproepen kan je dan aandelen kopen tot je maximaal voor 6250 euro aan aandelen van BeauVent cvba bezit.

In- en uitstappen?

De aankoop gaat in van zodra de aankoopsom op de rekening van BeauVent cvba staat. Je ontvangt na betaling en registratie via e-mail een uittreksel uit het vennotenregister op naam.

Er zijn geen in- en uitstapkosten

Na een periode van 5 jaar kan je uittreden uit de coöperatie mits toestemming van de raad van bestuur.

Wat brengt een aandeel van BeauVent op?

Het dividend bedraagt maximaal 6%. De roerende voorheffing wordt afgehouden bij de uitbetaling van het dividend. Vrijstelling van roerende voorheffing wordt verrekend via uw belastingsaangifte.

Welke aansprakelijkheid/inspraak heb ik in BeauVent?

Je hebt één stem op de Algemene Vergadering ongeacht het aantal aandelen.
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt ten belope van hun inbreng.
 

 

Voor meer informatie:

Bram Vanmaele
0486 56 73 26
bram.vanmaele@beauvent.be
www.beauvent.be

 

Jannes Soutaer
0471 35 10 46
js@extrapower.be
www.extrapower.be


Agnès Pringiers 
Van Marcke Public Relations
M: +32 479 97 93 14 
E: apringiers@vanmarcke.be
 

 

videos: