Van Marcke schenkt één toilet voor elk jaar van zijn bestaan aan “Goods to Give”.

( Klik op de foto's voor een afbeelding in hoge resolutie )

  • GoodsToGive LOGO
  • Goods to Give Warehouse
1,6 miljoen mensen leven onder de armoedegrens in ons land.

Naar aanleiding van de Wereld Toilet Dag op 19 november 2016, een dag waarop aandacht gevraagd wordt voor een wereldwijde sanitaire crisis, heeft Van Marcke een schenking gedaan van 87 complete toiletten – één toilet voor elk jaar dat de firma Van Marcke bestaat – aan de vzw “Goods to Give”. En er is werk aan de winkel want wereldwijd hebben 2,4 miljard mensen nog steeds onvoldoende toegang tot propere sanitaire voorzieningen.

Meer mensen hebben een gsm dan een toilet. 6 miljard mensen hebben een mobiele telefoon en maar 4,5 miljard mensen hebben toegang tot een proper toilet. (http://www.knack.be/nieuws/wereld/meer-mensen-hebben-een-gsm-dan-een-toilet/article-normal-72249.html).

Zorgzaamheid en toekomstgericht kijken zijn Van Marcke op het lijf geschreven. Wetend dat er in ons land 1,6 miljoen mensen onder de armoedegrens leven, heeft de firma besloten om vanaf nu samen te werken met Goods to Give en deze vzw te ondersteunen. Van Marcke hanteert al jaren een filosofie van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, wat ook weerspiegeld wordt in haar slogan "Thuis in warmte en water" en haar missie "we care for quality of life". Door het leveren van strategische producten, die het leven van de gebruiker oprecht verbeteren met behoud van alle comfort en met respect voor een duurzaam leefmilieu, wil Van Marcke van een huis een thuis maken!

 “Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons het streven naar een evenwicht tussen economische en financiële resultaten (Profit), sociale belangen (People) en milieu (Planet). De groep Van Marcke wordt bovendien net gekenmerkt door haar familiale karakter. Samen vormen we één grote familie waarvan de leden zich om elkaar bekommeren, niet enkel nu maar ook op langere termijn voor alle volgende generaties. Dat principe stemt perfect overeen met de kerngedachte van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.” Caroline Van Marcke, CEO

De vzw Goods To Give is sinds 3 jaar actief en werkt met een gelijkaardig model als dat van de “voedselbank” maar richt zich op "niet-voedselproducten”. De organisatie stelt zich als doel nieuwe non-foodproducten (meestal overschotten) in te zamelen bij de bedrijven en deze te herverdelen aan mensen in nood over heel België & Luxemburg via een netwerk van 260 gemandateerde sociale organisaties (vzw's en OCMW’s). Deze distributie gebeurt via een internetplatform www.goodstogive.be.

 

Contactgegevens: vzw Goods to Give :

Mevrouw Isaline Desclée, directrice

GSM : 0477 86 52 52

isaline.desclee@goodstogive.be