Verkaveling licht en ruimte in Roeselare

Eerste individuele woningen in Vlaanderen op stadsverwarming met de etagestations van Alfa Laval

De site ‘Licht en Ruimte’ wordt ontwikkeld door Dumobil die deze samen met Coussée-Bostoen nv aangekocht heeft. Er worden 39 villa’s, 12 rijwoningen en 45 appartementen gebouwd maar ook én vooral: het is de eerste verkaveling in Vlaanderen waarbij de huizen volledig zullen worden verwarmd via een aansluiting op het stadsverwarmingsnet.

Van Marcke levert hiervoor de etagestations van Alfa Laval.

Vanuit de verbrandingsoven Mirom lopen nu al warmwaterleidingen die onder andere de Spil, het ziekenhuis, het Spillebad, de Katho en de REO-veiling verwarmen. Die leidingen lopen ook door het te verkavelen terrein van ‘Licht en Ruimte’. Product Marketeer Tom Prinzie van Van Marcke Projects maakte de ontwikkelaar Dumobil er attent op dat hiervan best gebruikgemaakt zou worden. Maar tussen netbeheerders, verkavelaars en gemeenten bestaat er bij wet een afspraak dat in elke verkaveling gas, elektriciteit, water en telecommunicatiebekabeling worden aangelegd op kosten van de verkavelaar. Dankzij de overtuigingskracht van Van Marcke en de inzet van een gedreven jonge Roeselaarse politica werd het decreet in drie weken aangepast. “Zo moet men nu geen gas meer aanleggen als er alternatieve bronnen voor verwarming aanwezig zijn.”

Voordelen

“In Denemarken wordt 80% van de huizen verwarmd met behulp van een stadsverwarmingsnet dat warmte recupereert van de industrie”, zegt Tom Prinzie. “In Zweden is dat 60% en Nederland telt ruim 500.000 aansluitingen. In België zijn we nu pas toe aan de eerste verkaveling. Nu wordt restwarmte van afvalverwerkers ook nog omgezet in elektriciteit omwille van de groene stroomcertificaten. Mocht dat niet het geval zijn dan zou Mirom zijn rendement voor verwarming met 75% kunnen verhogen. Als alle West-Vlaamse afvalverbrandingsovens zouden samenwerken, kan 25% van alle woningen in West-Vlaanderen op die manier worden verwarmd. In Antwerpen gaat elk jaar 1000 megawatt aan warmte verloren, wat een equivalent van ruim 200.000 woningen vertegenwoordigt! Deze manier van verwarmen leidt tot een nog beter E-peil en meer energie-efficiëntie want er hoeft geen elektriciteit meer te worden gebruikt om te verwarmen en er is geen uitstoot meer. Dit is misschien wel de oplossing voor de huidige problematiek rond de elektriciteitsvoorziening in de winter. Wist je bijvoorbeeld dat een zak huisvuil van 10 kilo op die manier het equivalent is van drie liter stookolie?”


Agnès Pringiers
pers & public relations officer
Tel.: +32 (0)56 23 77 31
Fax: +32 (0)56 23 78 09
Gsm: +32 (0)479 97 93 14
apringiers@vanmarcke.be

Contact

PR Manager

agnes.jpg

Agnès Pringiers

apringiers@vanmarcke.be

Tel: +32 56 23 77 31

GSM: +32 479 97 93 14

linkedinbtn.jpg