creativiteit

De toekomst kleurt multidisciplinair bij Van Marcke

Het rapport gemaakt door het Economisch Wereldforum vestigde de aandacht op een aantal wereldwijde economische uitdagingen zoals onder meer de toenemende inkomensongelijkheid en de werkloosheid en op de gevolgen van de klimaatsverandering zoals de toenemende waterschaarste. Om de problemen op te lossen en de wereldwijde uitdagingen op het vlak van samenleving, milieu en economie aan te kunnen, zijn een multidisciplinaire aanpak en samenwerking nodig. Ontwerpers, universitairen, ingenieurs, wetenschappers zullen meer moeten samenwerken en met elkaar communiceren. De traditionele grenzen tussen verschillende disciplines moeten verlegd worden. Creativiteit en flexibiliteit zijn de sleutels om tot een oplossing te komen voor actuele problemen.

Emotie in design

Heel wat factoren spelen mee tijdens het ontwerpproces van een product: de productwijze, het op elkaar afstemmen van ontwerp en functie, de veiligheid, de economische leefbaarheid en de impact op het milieu. Een ontwerper moet met al deze aspecten rekening houden om een evenwicht te bereiken. Maar het ultieme doel van design is de gebruiker gelukkiger te maken. Hoe een product door de gebruiker ervaren wordt, is belangrijk. Emotie komt terug in design. We leven in een harde wereld en empathie is daarin een belangrijke waarde.

Evoluties in design

Van Marcke vangt signalen op uit de hele wereld en vertaalt die in een aantal persoonlijke inzichten in de evolutie van het design.

Van Marcke maakt van deze gelegenheid gebruik om u haar selectie nieuwe producten uit de Design Collection voor te stellen. U ontdekt high-end designproducten, staaltjes van creativiteit, en vakmanschap die de mensen een nieuwe kijk op badkamer-, keuken- en verwarmingdesign zullen geven.